Beyin Anevrizması

beyin-anevrizmasi
Issues

Beyin Anevrizması Nedir?

Anevrizma, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıkan bir balonlaşma olup sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görülür. Bu balonlaşan yapı normal damara göre daha dayanaksızdır ve bazı koşullar altında yırtılıp beyin içine kanamaya yol açarak yaşamı tehlikeye sokabilir. Anevrizmalar doğuştan damarın gelişme bozukluğuna bağlı olabileceği gibi yüksek tansiyon, damar sertliği (ateroskleroz), enfeksiyonlar (damarın iltihaplanması) veya kafa travması sonrası da gelişebilir. Anevrizmalar çoğunlukla beynin tabanında yerleşir ve buradaki beyin-omurilik sıvısı içinde kanamaya neden olurlar. Anevrizmaların yıllık kanama riski yaklaşık %1’dir.

Belirtiler/Uyarıcı İşaretler

 • Anevrizma yırtılması/kanaması olan hastalarda bazı uyarıcı işaretler görülebilir:
 • Herhangi bir bölgede ısrar eden baş ağrısı
 • Bulantı ve kusma,
 • Ensede sertlik (kişi başını kolay eğemez),
 • Bulanık veya çift görme
 • Işığa karşı hassasiyet (fotofobi)
 • His kusurları

Kanamamış anevrizması olan kişilerin çoğunda hiçbir belirti görülmeyebilir. Bazı hasta gruplarında az da olsa aşağıdaki belirtilerin bazıları veya tümü görülebilir.

 • Göz sinirlerinde felçler (göz kapağının düşmesi, gözü rahatça hareket ettirememe gibi)
 • Tek taraflı genişlemiş göz bebeği
 • Çift görme, gözün arkası veya üstünde ağrı
 • Bir bölgede ısrar eden baş ağrısı
 • İlerleyen halsizlik ve uyuşukluk

Tedavi Seçenekleri

Günümüzde anevrizma tanısı almış hastalar için üç önemli tedavi seçeneği mevcuttur;

 • Gözlem ve/veya cerrahi olmayan tedavi (yalnızca takip)
 • Cerrahi tedavi ve anevrizmanın kapatılması (kliplenmesi)
 • Damar içi (endovasküler) tedavi ile stentleme ve/veya tıkama

Tüm hastalıklarda olduğu gibi bir anevrizmanın tedavisine hasta ve hekim birlikte karar vermelidir. Eğer durum acilse veya hastanın şuuru anevrizma kanaması sonucu kapanmış ise, bu karar hastanın en yakını olan akrabası(ları) ile birlikte verilmelidir. Tedavi eden hekim her bir seçeneğin risk ve yararlarını hasta (veya yakınları) ile tartışmalıdır. Hastanın durumuna göre hekim tarafından bu tedavi seçeneklerinden en uygun olanını hastaya önerilmelidir. Karmaşık ve uygunsuz yapıdaki anevrizmalarda cerrahi ve damar içi tedavinin her ikisinin birlikte uygulanması gerekebilir. Cerrahi riskler anevrizmanın kanamış olup olmadığıyla da ilişkilidir. Anevrizmanın büyüklüğü, yerleşim yeri ve hastanın yaşı ile genel durumunun da tedavinin başarısında diğer önemli faktörlerdir.